Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1042 (2021-2022) nr. 1

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de uitvoering van het centraal contactonderzoek, meer bepaald naar de effectieve prestaties van de medewerkers, de registratie van prestaties door de leden van het consortium en de facturatie daarvan aan het agentschap Zorg en Gezondheid, met inbegrip van de interne controlemechanismen met betrekking tot deze processen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1038 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet over het Covid Safe Ticket

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
989 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Personen met een eetstoornis - Wachtlijsten

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
7 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra (wzc's) - Opnamestops

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
9 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Gedwongen opnames - Stand van zaken

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
10 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de evaluatie en toepassing van het Covid Safe Ticket

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
146 (2021-2022)

Actualiteitsdebat over de problemen en mogelijke fraude bij contactopsporing in het kader van corona

met Lorin Parys, Immanuel De Reuse, Jeremie Vaneeckhout, Lise Vandecasteele, Katrien Schryvers, Jos D'Haese, Jan Jambon, Stefaan Sintobin, Wouter Beke, Freya Saeys, Hannes Anaf, Björn Rzoska, Freya Van den Bossche, Koen Daniëls, Stefaan Sintobin, Katrien Schryvers, Freya Van den Bossche, Björn Rzoska, Koen Daniëls, Lorin Parys, Freya Saeys, Hannes Anaf, Jos D'Haese, Lise Vandecasteele, Jeremie Vaneeckhout, Immanuel De Reuse, Jan Jambon en Wouter Beke
3 (2021-2022)

Actuele vraag over het aanzuigeffect van het Vlaamse groeipakket op asielzoekers

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
130 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2